Suszenie

Suszenie drewna pod względem fizycznym jest zespołem różnych, bardziej i mniej skomplikowanych procesów, w wyniku których woda zawarta w drewnie zamienia się w parę i jest z niego wydalana.

W suszarni komorowej, głównie przez konwekcję, następuje proces przenoszenia ciepła z powietrza na powierzchnię drewna. Współczynnik przewodzenia ciepła zależy od gatunku drewna, jego wilgotności, temperatury, kierunku przebiegu włókien, gęstości oraz innych mniej istotnych czynników. Przewodnictwo cieplne drewna jest procesem anizotropowym i polega na tym, iż współczynnik przewodnictwa cieplnego wzdłuż włókien jest około 2 razy większy niż w kierunku prostopadłym do przebiegu włókien. Współczynnik przybiera wyższe wartości w kierunku promieniowym niż w kierunku stycznym. W praktyce przyjmuje się, że współczynnik przewodnictwa cieplnego w poprzek włókien stanowi wartość średnią przewodnictwa w kierunku promieniowym i stycznym.
Drewno jest suszone do wilgotności 8%.

Copyright © Tartak Małe Końskie