Trociny

Trociny – drobne wióry, powstające jako odpady obróbki drewna: cięcia, strugania, toczenia itp.
Nadal są stosowane jako paliwo w instalacjach grzewczych.
Paliwo sypkie stosowane cyklicznie. Proces spalania może trwać nawet kilkadziesiąt godzin, po czym należy wygasić palenisko i proces powtórzyć od początku. Paliwo sypkie stosowane ciągle. Trociny dostarczane są poprzez zautomatyzowany podajnik w sposób ciągły do paleniska. Prędkość podawania jest kontrolowana, co umożliwia sterowanie ilością produkowanej energii cieplnej. Paliwo w postaci brykietów lub pelletów. Trociny pod znacznym ciśnieniem są (bez dodatku lepiszcza) prasowane i używane podobnie jak drewno czy węgiel. Oprócz tego trociny stosowane również są w ogrodnictwie jako nawóz organiczny, który po rozłożeniu się dostarcza próchnicy glebie.

Copyright © Tartak Małe Końskie